Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
logo
 

 

REPORTAŻ

-> Zobacz galerię

 Ewelina Nawara (dyrektor Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego) oraz Norbert Wyrwich (dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem GDDKiA, przedstawiciel Patrona Honorowego) podczas otwarcia Seminarium

Ewelina Nawara oraz Marek Wierzchowski (przewodniczący Rady Programowej)

 Zygmunt Użdalewicz (Sigma System) wygłosił referat "Jak to wszystko zrozumieć - projektowanie i wdrażanie tymczasowej organizacji ruchu w prawie polskim"

Zbigniew Kobus (GDDKiA) omówił Katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym dróg krajowych, GDDKiA 2013

Seminarium towarzyszyły ekspozycje związane z bezpieczeństwem w czasie robót drogowych, w sali obrad promowane były materiały odblaskowe

 

Seminarium towarzyszyła wystawa promująca bezpieczeństwo ruchu drogowego, ekspozycje partnerów Seminarium w hotelowym lobby

Gospodarze stoiska 3M

Na stoisku firmy INBUD

Rozmowy w czasie przerwy w hotelowym lobby

 

Ekspozycje towarzyszące Seminarium

   

W sali obrad

dr Jan Unarski (Instytut Ekspertyz Sądowych, Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych) omówił niebezpieczne sytuacje związane z robotami drogowymi

dr Grzegorz Owczarek (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy) przedstawił referat na temat środków indywidualnej ochrony pracowników wykonujących prace przy budowie infrastruktury drogowej przed naturalnym promieniowaniem nadfioletowym

Norbert Robak (3M Poland Sp, z o.o.) omówił wpływ materiałów do oznakowania na bazpieczeństwo ruchu drogowego

Tomasz Chojanki (3M Poland Sp. z o.o.) zajął się tematem materiałów odblaskowych zapewniających bezpieczeństwo pracowników na drodze

Paweł Ludwig (TM-VIA Sp. z o.o.) podzielił się doświadczeniami z zakresu projektowania i wdrażania tymczasowej organizacji ruchu

Krzysztof Mikołajczuk (Saferoad Sp. z o.o.) omówił temat barier przestawnych wykorzystywanych w organizacji ruchu na czas robót drogowych

Sławomir Parczewski (Secutec Sp. z o.o. ) przedstawił referat „Rodzina Tymczasowych Stalowych Barier Ochronnych Typu: MiniGuard, VarioGuard, GuardVOX, MaxiWall, SoloGuard, VarioGate"

Paweł Niewiadomski (Haba-Beton Sp. z o.o.) w czasie dyskusji po swoim referacie dotyczącym barier betonowych stosowanych w tymczasowej organizacji ruchu

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu Konferencje Specjalistyczne, w czasie dyskusji

Zdzisław Dąbczyński, założyciel firmy Wimed Sp. z o.o., podczas dyskusji

Paneliści Forum Dyskusyjnego Seminarium Tymczasowa Organizacja Ruchu 2014: Norbert Robak, Zygmunt Użdalewicz, Marek Wierzchowski, Zbigniew Kobus, Norbert Wyrwich

 Serdecznie dziękujemy za udział w Seminarium i zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

                                                                              Organizatorzy 

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014

Seminarium odbyło się w dniu 26 lutego 2014 r. w Krakowie, w przeddzień II Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2014” w ramach

Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014

Patronat honorowy:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Patronat:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Politechnika Krakowska
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Związek Mostowców RP
oraz
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014" to czwarte wydarzenie z cyklu "Konferencje Specjalistyczne nauka – praktyka – biznes". Zorganizowane przez nas w 2013 roku Fora Specjalistyczne „Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich - BARIERY 2013", „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013" oraz „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013" pokazały, że omawianie w gronie specjalistów wybranych, wąskich zagadnień z dziedziny budownictwa komunikacyjnego spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem środowiska. Duże zainteresowanie, wiele pytań formułowanych przez uczestników oraz wymiana poglądów potwierdziły słuszność konwencji spotkań, których cechami wyróżniającymi są omawianie konkretnych zagadnień oraz zapewnienie odpowiedniego czasu na dyskusję.

Seminarium „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014” odbędzie się w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (26-28 lutego 2014 r.) , w przeddzień II Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego "Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich - BARIERY 2014” (27-28 lutego 2014 r.)

Odpowiednie oznakowanie oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robót na drodze służą przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa osobom wykonującym te prace oraz sprzyjają bezpieczeństwu ruchu drogowego przy możliwie dużej jego płynności. Kwestie projektu oraz wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu uregulowane są w odpowiednich rozporządzeniach ministerialnych oraz wytycznych, zaleceniach i katalogach ogłaszanych przez poszczególnych zarządców dróg. Odnoszą się one do wymagań stawianych projektantowi, zawartości projektu, zasad opiniowania i zatwierdzania projektu, obowiązków wykonawcy robót, oznakowania pionowego i poziomego drogi, oznakowania pojazdów wykonujących prace na drodze, wprowadzania ruchu wahadłowego i sygnalizacji świetlnej. Praktyka pokazuje jak wiele kwestii jest nierozwiązanych, jak dużo zależy od podejścia i doświadczenia projektanta oraz osób opiniujących i zatwierdzających projekt, od osób wdrażających tymczasową organizację ruchu oraz służb nadzorujących to wdrożenie. Doświadczenia z realizacji robót na polskich drogach pokazują, że zazwyczaj nie traktujemy tymczasowej organizacji ruchu z należną powagą i przyznajemy jej zbyt małą rangę w priorytetach elementów procesu inwestycyjnego. Zdarza się często, zwłaszcza na drogach samorządowych, że mimo dobrego projektu tymczasowej organizacji ruchu, jej wdrożenie jest niewłaściwe i zagraża bezpieczeństwu ruchu, bezpieczeństwu osób wykonujących prace oraz powoduje niewykorzystanie możliwej do osiągnięcia przepustowości. Obecna sytuacja generuje uzasadnienie dla poszukiwania sposobów na wprowadzenie uregulowań oraz dobrych praktyk projektowych i wykonawczych zmierzających do zdecydowanej zmiany podejścia do tematyki organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wszyscy zaangażowani we wdrożenie organizacji w czasie robót powinni poznać najnowszą ofertę firm dostarczających systemy i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środki ochrony indywidualnej - bez wiedzy na temat posiadanych możliwości nie będziemy ich przecież mogli wykorzystać.

Zasadniczym celem Seminarium TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Komitet Organizacyjny

 

Organizacja ruchu drogowego w każdym przypadku określa szczegółowe zasady korzystania z drogi. Niejednokrotnie obserwujemy zagęszczenie oznakowania na pewnych odcinkach, zwłaszcza pionowego. Dotyczy to także miejsc, gdzie prowadzone są roboty w pasie drogowym. Są to sytuacje zmienne w czasie, które mogą zaskoczyć użytkownika drogi, zwłaszcza jeśli oznakowanie jest niekompletne, bądź wadliwie, niezgodne z opracowanym i zatwierdzonym do realizacji projektem organizacji ruchu.

Konsekwencje rozbieżności oznakowania funkcjonującego w terenie z oznakowaniem objętym projektem w skrajnym przypadku mogą być tragiczne. Dopiero wtedy przychodzi czas na refleksje, ale mogą pojawić się też określone zarzuty prokuratorskie i sądowe wyroki skazujące. Czy warto oszczędzać na tymczasowym oznakowaniu dróg?

Czy w takich przypadkach „mądrym” możemy być „dopiero po szkodzie”? Jak istotne może być czasowe oznakowanie poziome i prawidłowe zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót?

Na te i inne pytania spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas I Ogólnopolskiego Seminarium Specjalistycznego „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych – TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014”.

W trakcie seminarium będzie można skorzystać m.in. z porad doświadczonych projektantów, wykonawców oznakowania w terenie, audytorów bezpieczeństwa ruchu i biegłych sądowych.

Organizatorzy przewidują też możliwość wymiany doświadczeń, zgłaszania propozycji nowelizacji obowiązujących aktów prawnych oraz przeprowadzenia warsztatów.

Zapraszam do udziału w tym seminarium i liczę na ożywioną dyskusję w trakcie obrad.

 

Marek Wierzchowski

Przewodniczacy Rady Programowej

Mgr inż. Marek Wierzchowski - inżynier ruchu, projektant dróg i organizacji ruchu, biegły sądowy w zakresie inżynierii ruchu drogowego i prawa o ruchu drogowym, członek założyciel Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu